We use cookies to give you a better browser experience.
We do not collect any user information and/or share user information to third parties.
Stacks Image 10590

DBVP beelden die bewegen

management organisatie leiderschap

Beelden
die Bewegen

Stemmen
die Spreken

Heldere
Gedachten

Praktische
Ideeën

Begin vandaag!

Maak je dromen waar. Jouw dromen, de dromen van jouw team en de dromen van jouw organisatie. Groei boven je eigen beperkingen uit en realiseer je ambities. Zet jouw unieke talenten in en ervaar de energie en flow als je samen iets bereikt wat voorbij alles ligt wat je voor mogelijk hield.

Neem je verantwoording. Wat je rol of taak ook is. Neem de verantwoording voor de toekomst van je team en organisatie. Door je persoonlijke talenten en de talenten van de mensen in de organisatie volledig in te zetten kun je de toekomst mee vorm geven. Wacht niet langer en begin vandaag.

Neem jij de leiding?

De sleutel naar de toekomst is diepgaande verandering en ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. 

Traag en onzichtbaar of snel en verstorend. De ontwikkelingen in de technologie, de economie, de maatschappij en de ecologie verlangen nieuwe perspectieven en keuzes om te overleven. 

Waar je ook kijkt, hoe je ook kijkt, er is altijd beweging en verandering. En dat betekent mee bewegen en de leiding nemen over je eigen ontwikkeling.

Laten we kennis maken.

Wij werken samen met mensen, professionals, managers en leiders die hun toekomst vorm willen geven.

Vorm geven door met mensen een diepgaand gesprek aan te gaan over de ontwikkelingen in hun (inter)nationale context, met oog voor de maatschappelijke relevantie. Om dit samen te vertalen naar dringende en noodzakelijke ontwikkelingen voor mensen, teams en de organisatie.

Waarbij eigen kracht en talent worden vrijgemaakt en ingezet. Zodat er energie ontstaan om samen aan de slag te gaan. En er een stroom van ontwikkelingen op gang komt. Ontwikkelingen die ons beter maken om met de dynamiek in en complexiteit van onze omgeving om te gaan. Of om zelfs de regie te nemen over die ontwikkelingen.

Wij combineren daarvoor ervaring en vakkennis met creativiteit en innovatie. We hanteren daarbij zowel een bedrijfskundige, bedrijfseconomische en juridische perspectief als een organisatiekundige en veranderkundige perspectief.

Daardoor kunnen wij met mensen, teams en organisaties multidisciplinair en systemisch werken. Gericht op de ontwikkeling van de individuele mens, de ontwikkeling van samenwerking in groepen en teams, en de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Werkend vanuit de strategische ambities en met aandacht voor het maatschappelijk perspectief.

Onze rol

Wij analyseren en adviseren inhoudelijk over strategieontwikkeling en strategische vraagstukken. Over management en organisatie. Teams en communicatie. Cultuur en leiderschap. Human resources, mens en werk. 

Wij ontwerpen ook de bijbehorende veranderkundige en organisatiekundige interventies. En we faciliteren bijbehorende werkconferenties en workshops, communicatie en dialoogsessies.

Als programma manager en adviseur realiseren we verander en ontwikkeltrajecten op het gebied strategieontwikkeling, organisatieontwikkeling, organisatieverandering en organisatieleren.

We ontwerpen en realiseren trajecten gericht op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de professionals in de organisatie. En we geven coachen en counseling aan individuele professionals aangaande hun leiderschapseffectiviteit en ontwikkelingsvraagstukken.

Goed gesprek

Heb jij de behoefte aan mensen die je uitdagen en confronteren. Mensen die je beter maken en je helpen om voorbij je eigen grenzen te komen. Omdat het jouw opgave is om leiding te geven aan de ontwikkeling van jouw organisatie. Met het oog op de toekomst. En waarbij je de kennis en kunde van mensen maximaal wil inzetten.

Ben jij een ondernemer, directeur, manager van een organisatie(onderdeel), stafafdelingen of complexe project. En heb jij een strategische (toekomstgericht en relevante) vraagstuk op het gebied van mensen en organisatie. Met een complexe (inter)nationale context en maatschappelijke relevantie.

Onderken jij de toegevoegde waarde van externe expertise en ben je bereid zijn deze te betrekken in een langdurige relatie. Wil je graag samen werken, eigen talent en potentieel inzetten, maar ook niet alles zelf doen. Herken je de complexiteit van je vraagstukken en besef je dat daarvoor geen snelle oplossingen bestaan.

Wil jij dat je met je organisatie voorbij je eigen grenzen groeit. Wil je met je organisatie op een manier functioneren en presteren die je voor onmogelijk hield. Laten we dan eens kennis maken en kijken wat we samen kunnen bereiken.

Organisatie Ontwikkeling

De betekenis van een organisatie is drieledig. Het generen van rendement op de investeringen van aandeelhouders. Zowel economisch als maatschappelijk. Het met producten en diensten voldoen aan de klantvraag in ruil voor waarde en loyaliteit. En het vormen van een betekenisvolle gemeenschap voor de werknemers.

De balans bewaken tussen deze drie perspectieven is niet eenvoudig. Ook het definiëren van deze drie betekenisvolle definities van een organisatie is niet vanzelfsprekend. Daarvoor is een diepgaande analyse van de huidige toestand noodzakelijk. Gecombineerd met een heldere visie op organiseren met duidelijke onderliggende uitgangspunten en principes.

In onze benadering van organisatieontwikkeling staan de “organiserende principes centraal. Redenerend vanuit de organisatiestrategie en met inachtneming van omgevingsfactoren kijken wat de beste uitgangspunten zijn op basis van waaruit een organisatie ingericht kan zijn en hoe organisatieontwikkeling vormgegeven kan worden.

We hanteren daarbij een multidisciplinaire benadering waarmee we samen met het de organisatie leren en begrijpen hoe een organisatie in elkaar steekt als structuur. En hoe de organisatie in de praktijk werkt vanuit het perspectief van cultuur, houding en gedrag.

Ook het veranderproces en het ontwikkelingsproces verdienen uitgebreid aandacht. Veranderen in de zin van “bedrijfskundig” herstructureren, en ontwikkelen in de zin van ”organisatiekundig” sociaal leren gaan hand in hand. Het bepalen van de bijbehorende uitgangspunten, het ontwerpen van een interventie strategie en vervolgens de implementatie daarvan vergen een grote mate van zorgvuldigheid en nauwkeurigheid.

Samen met de organisatie gaan wij graag de uitdaging aan om van uw organisatie een organisatie te maken die een betere plek is om te werken, waar de klanten graag zaken mee doen en terugkomen, en waar aandeelhouders en belanghebbende tevreden kunnen zijn oever het rendement.

Boardroom Teaming

Teams zijn de belangrijkste bouwsteen in organisaties. Niet voor niets. We verwachten van teams dat ze samenwerken om meerwaarde te genereren.

Onze benadering van teamwork helpt teams om samen beter te begrijpen wat hun opgave is, welke ambities ze hebben en hoe ze door beter en meer samenwerkingsgedrag hun meerwaarde kunnen versterken.

We hanteren een multidisciplinaire benadering waarmee we samen met het team effectief inzicht krijgen in de samenwerkingsvraagstukken en het ontwikkel potentieel.

We gebruiken daarvoor ondermeer de methodologisch benadering van “Teaming”, gecombineerd de inzichten van de sociotechniek, teamdynamica en sociaal psychology.

In een Team Action Learning benadering gaan we gaan we experimenteren en leren om de meerwaarde door samenwerking te optimaliseren.

Wij gaan samen deze uitdaging aan om uiteindelijk op zowel individueel als op groep niveau beter te begrijpen wat samenwerken inhoudt en hoe je daar samen met anderen vorm aan kunt geven.

Executive Coaching

Wil jij beter te begrijpen hoe je de wereld ziet en vormgeeft. Beter begrijpen wat jouw ambities en behoeften zijn. Wil jij een diepgaand zelfinzicht ontwikkelen wat je helpt om fundamentele keuzes te maken en koersvast te zijn. Om daarmee verder te onderzoeken welke handelingsperspectieven je meer energie en verbinding geven. Zodat je kunt zijn wie je werkelijk bent. Als mens, en als professional.

Dat is de bedoeling van executive coaching. Dat is wat ik met je wil bereiken. Samen met jouw, voor jouw.

Werkend vanuit de een multidisciplinaire benadering kunnen wij snel en diepgaand inzicht ontwikkelen in dominante denk en handelingspatronen, vormende ervaringen, onbewuste familiepatronen en de cultuur van je huidige context.

We gebruiken daarvoor onder meer inzichten en methodologisch benaderingen uit de analytische psychologe, de systeemdynamica en het sociaal constructivisme.

Vanuit dit inzicht gaan we experimenteren en leren met nieuwe krachtigere denk en handelingsperspectieven die aansluiten op jouw unieke potentieel.

Wij zijn er voor je totdat je jouw nieuwe balans en unieke betekenis hebt gevinden. Waarmee je beter in staat bent vanuit jouw unieke kracht en persoonlijkheid complexe en dynamische omstandigheden aan te gaan. Om daarin effectief persoonlijk en professioneel leiderschap te tonen.

Leiderschap en Cultuur

Wij helpen je beter te begrijpen hoe jij de wereld ziet en vormgeeft. En hoe op een collectieve niveau de wereld wordt gezien en vormgegeven.

Door het begrijpen van jouw persoonlijke ambities en de ambities van de organisatie. En het ontwikkelen van diepgaand zelfinzicht op persoonlijke en collectief niveau. Om verder te onderzoeken welke handelingsperspectieven jouw en de organisatie meer energie en verbinding geven

Werkend vanuit de een multidisciplinaire benadering kunnen we samen snel en diepgaand inzicht ontwikkelen in dominante denk en handelingspatronen, vormende ervaringen, onbewuste familiepatronen en de cultuur van je huidige context.

We gebruiken daarvoor onder meer inzichten en methodologisch benaderingen uit de analytische psychologe, de systeemdynamica en het sociaal constructivisme.

Vanuit dit inzicht gaan we experimenteren en leren met nieuwe krachtigere denk en handelingsperspectieven die aansluiten op jouw unieke potentieel. En het unieke potentieel van de organisatie.Deze experimenten leiden tot nieuwe mogelijkheden en vaardigheden. Die ingezet kunnen worden ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van de strategische doelen. En van jouw persoonlijke ontwikkeling.

Wij zijn er voor je totdat je jouw nieuwe balans en unieke betekenis hebt gevinden. Waarmee je beter in staat bent vanuit jouw unieke kracht en persoonlijkheid complexe en dynamische omstandigheden aan te gaan. Om daarin effectief persoonlijk en professioneel leiderschap te tonen. In jouw belang en in het belang van de organisatie.
Wij zijn aan "All Senior" netwerk van ervaren organisatie-professionals.
Professionals met aantoonbaar kennis en ervaring. Van vele markten thuis. Dat betekent dat wij zelf of vanuit ons netwerk altijd mensen vinden die het verschil kunnen maken. Zodat we uw organisatie verder helpen.
Wij hebben in huis wat u nodig heeft om nu en in de toekomst succesvol te zijn.
Wij zijn ervaren professionals op het gebied van management, leiderschap, HRM, cultuur en organisatieontwikkeling.

Samen met onze partners kunnen wij de de vraagstukken en uitdagingen zoals die ervaren in onze huidige tijd.

Van klein tot groot, specialistisch en multidisciplinair, nationaal en internationaal.
Het is mijn passie om het potentieel van organisaties en mensen te ontsluiten. Zodat ze als krachtige professionals en leiders hun eigen toekomst en die van de organisatie vorm kunnen geven. Door het geven van richting en perspectief. Door verbinding te maken met de wereld om hun heen. En door hun ambities te realiseren. Vanuit hun eigen kracht en talenten.

Als adviseur of programmamanager dan wel als manager of bestuurder werk in en met een organisatie aan taaie en noodzakelijke transformatie opgaven in complexe dynamische omgevingen. Opgaven die op hun pas komen door externe ontwikkelingen zoals disruptieve marktverandering, IT-transformatie en klimaatverandering.

Het is mijn mening dat we in organisaties veel talent en potentieel onbenut laten. En dat het de focus op controle en micromanagement ons innovatievermogen ernstig beperkt. Dit staat de wendbaarheid en het verandervermogen van organisaties in de weg. Wat uiteindelijk betekent dat ze in de achterhoede opereren of zelfs geheel ten onder gaan.

Ik voel een sterke motivatie om hier wat aan te doen. In het belang van de betrokkenen mensen en de wereld om ons heen. Door te zijn wie we werkelijk zijn. En te leren van onze jongste geschiedenis zullen we nieuwe wegen vinden die ons verder brengen.

Mijn vakmanschap en persoonlijkheid stellen mij in staat om mensen in hun kracht te zetten en hun leiderschap te ontsluiten. Om daarmee de gewenste en noodzakelijke verandering, ontwikkeling en vernieuwing in hun organisatie te realiseren. Mijn vakmanschap is gebaseerd op een bedrijfskundige en organisatiekundige achtergrond. Ik heb uitgebreide ervaring met strategie- en managementontwikkeling. Cultuur en leiderschapsontwikkeling. Organisatie-innovatie en transformatie. Markt en business ontwikkeling.

Als mens ben ik van nature gericht op vernieuwing en verbinding. Graag onderzoek ik samen met andere wat er achter de horizon ligt. Om wat we daar zien te vertalen naar ontwikkelingsprocessen die mensen en organisatie verder brengen. Ik ga gemakkelijk een vertrouwde relatie aan die ook lang in stand blijft. Daarbij staat mijn loyaliteit en commitment voorop.

Mijn werk heeft me op veel plaatsen gebracht: Nederland, Europa, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Azië, India en Afrika. Ik heb het voorrecht gehad om te werken met een groot scala aan organisaties, sectoren en netwerken. Variërend van multinationals tot het midden- en klein bedrijf. Van de overheid tot NGO’s.  Van de zware industrie en chemie tot de financiële sector. Dit in westerse landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden.
Mijn kracht ligt in het stimuleren van de ontwikkeling van mensen en hun organisaties. Ik ben een bruggenbouwer pur sang die de verbinding en het samenzijn weet te realiseren die nodig is voor de toekomst van alle betrokkenen. Daarbij staat respect en rechtvaardigheid voor mensen voorop.

Als directeur, HRM-manager en Senior HR-adviseur weet ik uit ervaring hoe weerbarstig te dagelijks praktijk kan zijn. Een praktijk waarin we soms gehaast en met onvoldoende gevoel voor de context onze kortetermijndoelstellingen najagen. Ik zie het als mijn rol om te zorgen dat processen zo verlopen dat er sprake is van weloverwogen besluitvorming, gebalanceerde belangenafweging en een eindresultaat waarin iedere betrokkene zich kan vinden.

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om individuele casuïstiek in de sfeer van arbeidsverhoudingen tot beleidsvraagstukken op het gebied van in-, door- en uitstroom of arbeidsvoorwaarden die gelden voor een gehele organisatie.

Mijn ervaring strekt zich uit van de private tot de publieke sector en van midden en klein bedrijf tot grote concerns.

Mijn achtergrond als jurist gecombineerd met mijn brede werkervaring in diverse sectoren en diverse rollen maken dat ik vanuit meerdere perspectieven en in meerde situaties effectief kan zijn.

Expertise

Mensen met mensen verbinden. Mensen mee nemen op een reis waarin zij zichzelf beter leren kennen en in steeds beter in staat zijn om hun toekomst vorm te geven.

Resultaat

Constructief leiderschap en een constructieve cultuur als bouwstenen voor een voor een toekomstgerichte levensvatbare organisatie.

Opgave

Management en organisaties ontwikkelingsgericht laten werken aan hun toekomst. Waarbij persoonlijk en professioneel leiderschap, samenwerken en leren centraal staat.

Bijdrage

Het potentieel van mensen en organisaties daadwerkelijk gebruiken om betere organisaties te bouwen waar mensen in hun kracht staan en gezien worden. Organisaties die levensvatbaar de toekomst in gaan.

Ons Netwerk

Stacks Image 9087
De Odincompany is ontwikkelaar van het Odin Development Compass en het Odin Culture and Leadership Compass. Wij gebruiken deze Compassen in onze organisatie ontwikkelingstrajecten. Samen met de Odincompany werken wij aan verbreding en verdieping van de Odincompany Compassen bij organisatie, cultuur en leiderschapsontwikkeling.

Ga naar Odincompany
Stacks Image 9097
Advando wijst je de weg naar zero delay. Een turnaround is een complex geheel. Als experts in Project Control helpen wij asset owners om het overzicht te creëren en te bewaren. Om met de hele ploeg snel resultaat te boeken. En om het de volgende keer nog beter te doen.

Advando
Stacks Image 9107
BC4U Teaming is ontwikkelaar van het BC4U Teaming Compass. Een on-line instrument dat de teamontwikkeling ondersteunt. Samen met BC4U Teaming werken wij aan verbreding en verdieping van de toepassing van de BC4U Teaming Compass bij organisatie, cultuur en leiderschaps-ontwikkelingstrajecten.

Ga naar bc4u-teaming.nl
Stacks Image 9117
Onze partner op het gebied van HRM assessments en talent

De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel je medewerkers, laat je organisatie groeien en behaal het maximale rendement. Hrmforce, van talent naar resultaat.

Ga naar HRM-Force
Stacks Image 9127
Onze partner in de metaal en electrotechniek

MEPD helpt mensen én organisaties in hun zoektocht naar werk, ontwikkeling en persoonlijke groei.

Ga naar MEPD
Stacks Image 10308_56
DBVP group of companies
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
+31(0)641924275
The Netherlands


Photo's and Text propriety of: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL Groesbeek All Rights Reserved

Contact